Контакт

Географски район

Център за поддръжка

Имейл

Австрия

Образователен борд Виена

innoschool@bildung-wien.gv.at

Босна и Херцеговина

Агенция за икономическо развитие „PREDA-PD“

office@preda.rs.ba

България

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството

Регионално управление на образованието – Благоевград

bi_gd@abv.bg


mail@rio-blg.com

Чехия

Иновативен център DEX

info@dex-ic.com

Унгария

Централна трансдунавска регионална агенция за иновации

kdriu@kdriu.hu

Молдова

Асоциация за деца и младежи – FACLIA

faclia.ungheni@gmail.com

Румъния

Европейски център за социално – професионална интеграция ACTA

Център за ресурсна и образователна помощ, окръг Бихор

info@actacenter.ro


cjraebihor@gmail.com

Сърбия

Регионална агенция за развитие и европейска интеграция, Белград

office@rarei.rs

Словакия

Технически университет Кошице

dev.ekf@tuke.sk

Други европейски страни

Иновативен център DEX

info@dex-ic.com