Често задавани въпроси

ILS е иновативна обучителна система, която има за цел засили социалните иновации и предприемаческия дух на учениците над 16 годишна възраст от средните училища.

More information about ILS can be found in prepared guides, especially the Teacher´s Handbook.

За да използвате системата InnoSchool, е необходимо да направите регистрация, директно на този сайт или с помощта на национален координатор, който би могъл да Ви съдейства. Необходимите стъпки са описани в раздел Как да се присъедините. Как да се присъедините.

Не, използването на ILS е безплатно.

Компонентът ILS, който може да се използва в клас, е сериозна игра. ILS обучението може да се проведе в две учебни направления: Начинаещи – пет модула за ученици, които нямат никакви или имат частични предварителни познания за предприемачеството и социалните иновации и Напреднали – шест модула за напреднали. Всеки модул предлага комбинация от офлайн-онлайн активности в клас (15 минути офлайн, 30 минути онлайн сериозна игра), офлайн активност в класната стая (45 минути) и онлайн активност в сериозната игра извън класната стая (45 минути). Сериозната игра се играе екипно или индивидуално. Можете да наблюдавате напредъка на всеки екип и неговите членове.

ILS е предназначен за учители и техните ученици. Регистрация се изисква само за учители, като се извършва от националните центрове за подкрепа, след като средното училище заяви желание да използва ILS. Не е възможна саморегистрация на учители. След това регистрираният учител създава акаунти на екипите/ученици (регистрира учениците). За да направите първата стъпка, моля, следвайте следната инструкция. Как да се присъедините

Учителите получават достъп до интерфейса за учители в ILS, който позволява администриране, мониториране, комуникация с учениците и оценка. Интерфейсът за учители на всички езици е достъпен на: https://admin.innoschool-learningsystem.eu/

Учениците получават достъп до интерфейса за ученици в ILS, където могат да играят сериозната игра ILS в екипи, да учат, да подготвят задачи, да общуват в своите екипи и със своя учител и да бъдат оценявани. Интерфейсът за ученици на всички езици е достъпен на адрес: https://game.innoschool-learningsystem.eu/

ILS е уеб-базирано приложение и не изисква инсталиране. Може да се използва от всяко устройство с достъп до интернет и активиран звук. Приложението InnoSchool поддържа следните уеб браузъри: Google Chrome версии 40-96, Firefox версии 32-95, Microsoft Edge до версия 96 или Internet Explorer 11. По-новите версии на тези браузъри или други браузъри може да позволяват да играете играта без грешки или с най-добро качество, но съвместимостта им не е гарантирана.

Ползите за ученици са:
- Изграждане на социално предприемаческо мислене и компетенции
- Чувствителност към социални предизвикателства
- Капацитет за справяне със социалните проблеми
- Възможност за генериране на собствена идея и доразвиването й като социален бизнес
- Изграждане на силни умения за работа в екип
- Опит с нова дигитална учебна среда

В началото на играта всеки екип избира една от 6 социални теми, които да изследва:
- Грижа за застаряващото население
- Благополучие на децата
- Проблеми и предизвикателства в периферните и селските райони
- Включване на групи в риск от изключване
- Преминаване на обществото към екологична отговорност
- Миграция на работна ръка, изтичане на мозъци
На фона на избраната социална тема се предава образователната история. Анимираната история привлича вниманието на играча към социалните предизвикателства и получаването на знания

Създавайки акаунт, потребителят приема условията за използване на тази платформа. Всички потребителски данни (име, клас, адрес) и интелектуални данни (отворени задачи) ще бъдат използвани единствено за целите на играта и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Повече информация можете да намерите в нашите Общи условия и Политика за поверителност.

Играта не е подходяща за лица под 16 години, според Общия регламент за защита на данните. Повече информация можете да намерите в нашите Общи условия и Политика за поверителност.