Как да се присъедините

Как да започнете с InnoSchool?

Преди да започнете процеса, имайте предвид следното:

  • За кого е играта? Играта е за средни училища и е предназначена предимно за ученици над 16-годишна възраст в средните училища, съобразно Общия регламент за защита на данните.

  • Какво ще струва на нашето училище? Използването на системата InnoSchool е напълно БЕЗПЛАТНО за училищата, ако са изпълнени условията по-долу.

  • Как да получа достъп? За да използвате системата InnoSchool, е необходимо да направите регистрация, директно в този сайт (чрез регистрационна форма) или с помощта на национален център за поддръжка, който ще Ви съдейства.

Стъпки за присъединяване към нашата общност:

1. Проверете дали отговаряте на техническите и експлоатационни изисквания

  • За да използвате играта, трябва да имате компютри с достъп до Интернет и поне един компютър за всеки екип (с обикновено 2-3 членове).

  • Необходими са подходящи пространства за внедряването, което ще позволи работа в екип, както и индивидуална работа на компютър. Също така е възможно да се използват различни пространства за различни дейности.

  • За изпълнение е необходимо да се включи поне един учител, който да напътства учениците през цялото изпълнение на програмата. Възможно е обаче да се включат повече учители, повече предмети и да се използва системата в целия образователен процес. Необходимо е да се избере по един координатор за всяко училище, който ще има право да добавя други колеги, които ще могат да използват системата. Броят на учителите за едно училище е неограничен.

  • Необходима е интернет връзка за осъществяване на онлайн обучение, тъй като играта включва и онлайн видеозаписи и учениците ще създават снимки и/или други документи.

  • За да използвате системата, е важно да използвате поддържана версия на уеб браузъри – Google Chrome версии 40-96, Firefox версии 32-95, Microsoft Edge до версия 96 или Internet Explorer 11. По-нови версии на тези или други браузъри могат да позволят да играете играта без грешки или с най-добро качество, но трябва да се има предвид, че съвместимостта при тях не е гарантирана.

2. Регистрирайте се за използване на ILS

  • За да се регистрирате, попълнете ФОРМУЛЯРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ и попълнете географски район, към който принадлежите. Забележка: Тази стъпка е важна, за да се свържете с Вашия национален център за поддръжка

  • След това националният център за поддръжка за страната ще се свърже с Вас за допълнителни подробности относно следващите стъпки.

3. За повече информация се свържете с националния център за поддръжка