Познания за социалното предприемачество

InnoSchool Каталог с добри практики

Каталог с добри практики (.pdf)

Запознайте се с някои реални примери на социални предприятия.

Обучителен пакет за учители по социално предприемачество

Обучителен пакет за учители (.pdf)

Обучителният пакет, обясняващ целта и ползите от социалното предприемачество.