Учебни материали

Ръководства

Ръководство за учители (.pdf)

Ръководството за учители е наръчник как учителите да прилагат системата за обучение InnoSchool в образованието, обяснява как да се използва системата и предоставя подходяща подкрепа и препоръки за учителите за постигане на по-голямо въздействие на обучението. Чрез това подробно ръководство учителите ще могат да отворят пътища за социално предприемачество в полза на учениците и техните общности.

За достъп до сериозната игра InnoSchool, използвайте следните връзки:

Интерфейс за учители - https://admin.innoschool-learningsystem.eu/

Интерфейс за ученици - https://game.innoschool-learningsystem.eu/

Видео наръчници

КАК ВЛИЗАТ УЧЕНИЦИТЕ

КАК УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА ПРЕНАСТРОЯТ ПАРОЛАТА СИ

НАВИГАЦИЯ В УЧЕНИЧЕСКИЯ ИНТЕРФЕЙС

КАК УЧЕНИЦИТЕ ДА РАБОТЯТ В ЗАДАЧИТЕ
КАК СЕ ВЛИЗА КАТО УЧИТЕЛ

СЪЗДАВАНЕ НА КЛАСОВЕ И ЕКИПИ

Managing teams

ОЦЕНЯВАНЕ НА ОТВОРЕНИ ЗАДАЧИ