Funkce a obsah

Hlavní rysy

Digitální vážná hra
prostřednictvím internetu

Responzivní webová aplikace, která využívá principy gamifikace ve vzdělávání a je snadno přístupná přes internet prostřednictvím běžných prohlížečů.

Online a offline
aktivity

Navržena jako efektivní kombinace online a offline aktivit ve výuce, s možností hraní i v čistě online (distančním) režimu vzdělávání.

6 tematických
modulů

Šest tematických modulů pokrývá nejdůležitější znalosti a dovednosti z oblasti sociálního podnikání, rozdělené na teoretické části, kvízy a otevřené úkoly a mnoho dalších.

Průvodce pro učitele

Příručka obsahuje návod krok za krokem pro učitele k provádění offline aktivit i uživatelskou příručku pro bezproblémovou práci s online aplikací vážné hry.

Výukové videonávody

Nejdůležitější části příručky pro učitele zachycené ve srozumitelných videonávodech ve všech podporovaných jazycích, které podporují učitele v používání InnoSchool.

Podpůrná služba

Národní centra podpory jsou připravena pomoci s implementací InnoSchool do vašich studijních programů i do každodenního provozu.

Obsah

Seriózní hra je rozdělena do 6 samostatných modulů. Každý z modulů se skládá z teoretické části, po které následuje kvíz a otevřené úlohy. Toto rozdělení je optimální pro udržení motivace studentů a plynulého průběhu hry.

Modul 1

 • Obecný přehled sociálního podnikání
 • Definice pojmů charita, dobrovolnictví, inovace, podnikání atd.
 • Rozdíl mezi sociálními podnikateli a podnikateli
 • Pochopení sociálních potřeb (6 různých scénářů)

Modul 2

 • Klíčové oblasti sociálního podnikání
 • Seznam charakteristik úspěšných sociálních podnikatelů
 • Identifikace odvětví a společností, ve kterých působí sociální podnikatelé
 • Sdílení zkušeností v rámci týmové diskuse

Modul 3

 • Hledání řešení sociálních potřeb a výzev ve svém okolí
 • SWOT analýza - znázornění silných a slabých stránek zvoleného tématu
 • Uplatnění sociálně podnikatelských dovedností a kritického myšlení
 • Prezentace svého nápadu na sociální podnikání
 • Poskytování a přijímání konstruktivní zpětné vazby

Modul 4

 • Hlavní otázky pro generování nápadu na sociální podnikání, představení Business Model Canvas a Social Business Model Canvas
 • Marketingový a manažerský mix - segmenty, kanály, nabídka hodnoty
 • Složitější úkoly související s marketingovou strategií pro sociální podniky
 • Začátek tvorby obchodního modelu

Modul 5

 • Porozumění cílovým skupinám
 • Vytvoření plátna sociálního podnikatelského modelu - klíčové činnosti, klíčové zdroje, partneři a klíčové zúčastněné strany
 • Definování finančních cílů - náklady a příjmy, přilákání investic
 • Analýza vytvořeného zisku

Modul 6 – typ pro pokročilé studenty

 • Vypracování plánu sociálního podnikání - struktura organizačního členění a řízení rizik; finanční řízení
 • Hloubková analýza marketingového mixu