Znalosti o sociálním podnikání

InnoSchool Katalog dobré praxe

Katalog dobré praxe (.pdf)

Seznamte se se skutečnými příklady sociálních podniků.

Školící balíček pro učitele o sociálním podnikání

Školící balíček pro učitele (.pdf)

Školicí balíček vysvětlující účel a přínosy sociálního podnikání.