Často kladené otázky

ILS je inovatívny vzdelávací systém, ktorého cieľom je posilniť sociálne inovácie a podnikateľského ducha študentov stredných škôl starších ako 16 rokov.

Viac informácií o ILS nájdete v pripravených návodoch , najmä v príručke pre učiteľa.

Pre používanie systému InnoSchool je potrebné zaregistrovať sa, čo je možné vykonať priamo na tejto stránke (pomocou registračného formulára) alebo pomocou národného centra podpory, ktoré Vám s tým môže pomôcť. Požadované kroky sú popísané v časti Ako sa zapojiť.

Nie, používanie ILS je bezplatné.

Prvkom ILS, ktorý je možné použiť v triede, je edukačná hra. ILS navrhuje dve verzie hry – Základnú – päť modulov pre študentov, ktorí nemajú žiadne alebo nie dostatočné predbežné znalosti o podnikaní a sociálnych inováciách; a Pokročilú – šesť modulov pre pokročilejších študentov. Každý modul ponúka kombináciu offline a online aktivitív v triedach aj mimo nich pre prípad dištančného vzdelávania. Študenti môžu edukačnú hru hrať v tímoch alebo individuálne. Učitelia vedia sledovať pokrok každého tímu a jeho členov.

ILS je určený pre učiteľov a ich študentov. Registrácia sa vyžaduje len pre učiteľov, no samoregistrácia učiteľov nie je možná. Registráciu učiteľov vykonávajú národné podporné centrá po tom, ako stredná škola požiada o účasť v ILS. Registrovaný učiteľ potom vytvorí tímové/študentské účty (registruje študentov). Ak chcete urobiť prvý krok, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Ako sa zapojiť

Učitelia získajú prístup do učiteľského rozhrania ILS, ktoré umožňuje správu, monitorovanie, komunikáciu so študentmi a hodnotenie. Rozhranie pre učiteľov vo všetkých jazykoch je dostupné na: https://admin.innoschool-learningsystem.eu/

Študenti získajú prístup k rozhraniu študenta ILS, kde môžu hrať edukačnú hru InnoSchool v tímoch, učiť sa, pripravovať úlohy, komunikovať vo svojich tímoch a s učiteľom a odosielať vypracované úlohy. Rozhranie pre študentov vo všetkých jazykoch je dostupné na: https://game.innoschool-learningsystem.eu/

ILS je webová aplikácia a nevyžaduje inštaláciu na plochu. Dá sa použiť z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet so zapnutými zvukmi. Na používanie aplikácie InnoSchool sú podporované nasledujúce webové prehliadače: Google Chrome verzie 40-96, Firefox verzie 32-95, Microsoft Edge do verzie 96 alebo Internet Explorer 11. Dokonca aj novšie verzie týchto prehliadačov alebo akékoľvek iné prehliadače môžu umožňovať hrať hru bez chýb alebo vo vnímanej najlepšej kvalite, avšak kompatibilita nie je zaručená.

Študent získa nasledovné:
- Budovanie sociálneho podnikateľského myslenia a kompetencií
- Vnímavosť voči sociálnym výzvam
- Schopnosť riešiť sociálne problémy
- Možnosť generovať vlastný nápad a ďalej ho rozvíjať ako sociálne podnikanie
- Budovanie silnej schopnosti tímovej práce
- Skúsenosti s novým digitálnym vzdelávacím prostredím

Na začiatku hry si každý tím vyberie jednu zo 6 sociálnych tém na preskúmanie:
- Starostlivosť o starnúce obyvateľstvo,
- Environmentálna zodpovednosť,
- Začlenenie vylúčených skupín,
- Blaho detí,
- Odliv mozgov,
- Nevýhody a výzvy v okrajových a vidieckych oblastiach.
Zvolená sociálna téma je podkladom pre edukačný príbeh. Animovaný príbeh priťahuje pozornosť hráča k sociálnym výzvam a zároveň mu poskytuje vedomosti.

Vytvorením účtu používateľ súhlasí s podmienkami používania tejto platformy. Všetky používateľské údaje (meno, trieda, adresa) a intelektuálne údaje (riešenia otvorených úloh) budú použité výhradne na účely hrania hry a nebudú poskytnuté tretím stranám. Viac informácií nájdete v našich Obchodných podmienkach a Zásady ochrany osobných údajov.

Rešpektujúc všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov hra nie je vhodná pre osoby mladšie ako 16 rokov. Viac informácií nájdete v našich Obchodných podmienkach a Zásady ochrany osobných údajov.