Ako sa zapojiť

Ako začať s InnoSchool?

Pred začatím procesu si prosím prečítajte nasledovné informácie:

  • Pre koho je hra určená? Hra je určená pre stredné školy a je určená predovšetkým pre študentov od 16 rokov (typicky 2. ročník stredných škôl a vyššie), rešpektujúc všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

  • Koľko to bude stáť našu školu? Používanie systému InnoSchool je pre školy pri splnení nižšie uvedených podmienok úplne ZDARMA.

  • Ako získam prístup? Pre používanie systému InnoSchool je potrebné zaregistrovať sa, čo je možné vykonať priamo na tejto stránke (pomocou registračného formulára) alebo pomocou národného centra podpory, ktoré Vám s tým môže pomôcť.

Kroky, ako sa pripojiť k našej komunite:

1. Skontrolujte, či spĺňate technické a prevádzkové požiadavky

  • Ak chcete hru používať, musíte mať počítače s prístupom na internet a musíte mať aspoň jeden počítač pre každý tím (zvyčajne 2-3 hráči).

  • Na realizáciu sú potrebné vhodné priestory, ktoré umožnia prácu v tímoch aj samostatnú prácu na PC. Možnosťou je aj využiť rôzne priestory na rôzne aktivity.

  • Pre realizáciu je potrebné zapojiť aspoň jedného učiteľa, ktorý bude žiakov viesť počas celej realizácie programu. Je však možné zapojiť viac učiteľov a využívať systém na viacerých predmetoch a tak podporovať medzipredmetové vzťahy. Pre každú školu je potrebné vybrať jedného koordinátora, ktorý bude mať právo dopĺňať ďalších kolegov, ktorí budú môcť systém využívať. Počet učiteľov na jednu školu je neobmedzený.

  • Pre realizáciu online výučby je potrebné mať internetové pripojenie, nakoľko súčasťou hry sú aj online videá a žiaci budú vypĺňať rôzne úlohy aj priamo v hre.

  • Pre používanie systému je dôležité používať podporované verzie webových prehliadačov – Google Chrome verzie 40-96, Firefox verzie 32-95, Microsoft Edge do verzie 96, alebo Internet Explorer 11. Aj novšie verzie týchto prehliadačov alebo akékoľvek iné prehliadače môžu umožniť hrať hru bez chýb alebo vo vnímanej najlepšej kvalite, avšak kompatibilita nie je zaručená.

2. Zaregistrujte sa na používanie ILS

  • Pre registráciu vyplňte REGISTRAČNÝ FORMULÁR a vyplňte geografické oblasť, do ktorej patríte. Tento krok je dôležitý pre kontaktovanie Vášho národného centra podpory.

  • Národné centrum podpory pre Vašu krajinu Vás bude kontaktovať s podrobnosťami o ďalších krokoch.

3. Ďalšie informácie získate od svojho národného centra podpory