Vedomosti o sociálnom podnikaní

InnoSchool Katalóg osvedčených postupov

Katalóg osvedčených postupov (.pdf)

Zoznámte sa so skutočnými príkladmi sociálnych podnikov.

Školiaci balík pre učiteľov o sociálnom podnikaní

Školiaci balík pre učiteľov (.pdf)

Školiaci balík vysvetľujúci účel a výhody sociálneho podnikania.