Učebné materiály

Návody

Príručka pre učiteľov (.pdf)

Príručka pre učiteľov je manuál o aplikovaní inovačného vzdelávacieho systému InnoSchool do vzdelávania; vysvetľuje, ako systém používať a poskytuje relevantnú podporu a odporúčania pre učiteľov, aby dosiahli väčší vplyv na žiakov. Prostredníctvom tohto podrobného manuálu budú môcť učitelia ukazovať študentom možnosti sociálneho podnikania v prospech sociálne slabších komunít.

Na prístup k edukačnej hre InnoSchool použite nasledujúce odkazy:

Video tutoriály

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO ŠTUDENTSKÉHO ÚČTU

AKO RESETOVAŤ HESLO PRE ŠTUDENTSKÝ ÚČET

NAVIGÁCIA V ROZHRANÍ ŠTUDENTA

AKO PRACOVAŤ S HROU Z POHĽADU ŠTUDENTA
AKO SA PRIHLÁSIŤ DO UČITEĽSKÉHO ÚČTU

VYTVÁRANIE TRIED A TÍMOV

SPRAVOVANIE TÍMOV

HODNOTENIE OTVORENÝCH ÚLOH