Честа питања

ИЛС је иновативни програм учења о социјалном предузетништву чији је циљ подстицање друштвених иновација и предузетничког духа код ученика средњих школа, узраста преко 16 година.

More information about ILS can be found in prepared guides, especially the Teacher´s Handbook.

Да бисте користили InnoSchool програм, морате се пријавити. То можете учинити директно на овом сајту или се обратити националном центру за подршку, који ће вам помоћи око пријаве. Поступак пријаве објашњен је у одељку Како да се придружите. Како да се придружите.

Компонента ИЛС-а која се може користити у учионици је озбиљна игрица. ИЛС предлаже два нивоа: основни, који се састоји из пет модула за ученике који немају никакво или имају недовољно предзнање о предузетништву и друштвеним иновацијама, и напредни – шест модула за напредне ученике. Сваки модул предлаже комбинацију офлајн и онлајн активности (15 минута офлајн, 30 минута онлајн озбиљне игрице), офлајн активност у учионици (45 минута) и онлајн активност у вези са озбиљном игрицом ван учионице (45 минута). Озбиљна игрица се игра тимски или индивидуално. Можете да пратите напредак сваког тима и њихових чланова.

ИЛС је осмишљен за наставнике и њихове ученике. Само наставници морају да се региструју. Наставнике региструју национални центри за подршку чим средња школа поднесе захтев да учествује у ИЛС-у. Наставници не могу да се региструју сами. Регистровани наставник затим формира налоге за тимове/ученике (региструје ученике). Да направите први корак, следите упутства у наставку. Како да се придружите

Наставници добијају приступ ИЛС наставничкоЈ платформи, преко којег се обавља администрација, праћење, комуникација са ученицима и оцењивање. Наставничка платформа је доступна је на неколико језика на: https://admin.innoschool-learningsystem.eu/

Ученици добијају приступ ИЛС ученичкоЈ платформи, где могу да играју озбиљну игрицу у тимовима, да уче, раде задатке, комуницирају унутар свог тима и са својим наставником и да буду оцењени. Ученичка платформа је доступан на неколико језика на: https://game.innoschool-learningsystem.eu/

ИЛС је онлајн апликација која не захтева инсталацију на радној површини. Може се користити са сваког уређаја који има приступ интернету и омогућен звук. Коришћење InnoSchool апликације подржавају следећи интернет претраживачи: Google Chrome – верзије 40-96, Firefox – верзије 32-95, Microsoft Edge – до верзије 96 или Internet Explorer 11. Играње игрице без грешака односно са најквалитетнијим пријемом могуће је и са новијим верзијама ових претраживача, или неким другим претраживачима, али компатибилност није загарантована.

Студенти остварују следеће користи:
- Изграђују начин размишљања и компетенције својствене социјалном предузетништву
- Осетљивост на друштвене изазове
- Способност да решавају друштвене проблеме
- Могућност да сами осмисле идеју и развију је у социјално предузеће
- Развијена способност за тимски рад
- Искуство са новим дигиталним образовним окружењем

На почетку игрице сваки тим бира једну од 6 друштвених тема које ће истраживати:
- Брига о старима,
- Промена свести и одговорности друштва према животној средини,
- Социјално укључивање (инклузија),
- Брига о деци,
- Миграција радне снаге, Одлив мозгова,
- Изазови и недостаци забачених, руралних подручја.
Изабрана друштвена тема представља позадину образовне приче. Анимирана прича скреће пажњу играча на друштвене изазове и подучава.

Креирањем налога корисник прихвата услове коришћења ове платформе. Сви лични подаци о кориснику (име и презиме, одељење, адреса) и његови интелектуални подаци (задаци) користе се само за потребе играња игрице и не дају се трећим странама. Више информација наћи ћете у Условима коришћења и Политици приватности..

Игрица није прикладна за особе млађе од 16 година имајући у виду Општу уредбу о заштити података о личности. Више информација наћи ћете у Условима коришћења и Политици приватности..