Елементи и садржај

Главни елементи

Дигитална озбиљна игрица која се игра
путем интернета

Прилагодљива онлајн апликација која примењује принципе гејмификације у образовању, лако доступна на интернету преко стандардних претраживача.

Онлајн и офлајн
активности

Осмишљена као ефикасна комбинација онлајн и офлајн активности, са могућношћу примене искључиво у онлајн наставном режиму (учење на даљину).

6 тематских
модула

У шест тематских модула обухваћена су најважнија знања и вештине из области социјалног предузетништва, подељена на теорију, занимљиве квизове и задатке, и још много тога.

Смернице за наставнике

Приручник садржи детаљна упутства за наставнике за спровођење офлајн активности и корисничко упутство за несметан рад са онлајн апликацијом озбиљне игрице.

Видео водичи

Најважнији сегменти приручника за наставнике приказани су у лако разумљивим видео-туторијалима на језицима земаља корисница програма ради пружања подршке наставницима за коришћење програма InnoSchool.

Служба подршке

Национални центри за подршку су спремни да вам помогну у примени InnoSchool програма у вашем наставном програму, као и у свакодневном раду.

Садржај

Озбиљна игрица је подељена на 6 засебних модула. Сваки модул се састоји од теоријског дела, уз који иду квиз и задаци. Ова подела је идеална да се одржи мотивација ученика и игра несметано тече.

Модул 1

 • Општи увод у социјално предузетништво
 • Дефинисање добротворног друштва, волонтерства, предузетништва итд.
 • Разлика између социјалних предузетника и предузетника
 • Разумевање друштвених потреба (6 различитих сценарија)

Модул 2

 • Кључне области социјалног предузетништва
 • Карактеристике успешних социјалних предузетника
 • Идентификовање сектора и компанија у којима раде социјални предузетници
 • Размена искустава кроз дискусију у тимовима

Модул 3

 • Налажење решења за друштвене потребе и изазове у окружењу
 • SWOT анализа – илустрација снага и слабости изабране теме
 • Примена вештина социјалног предузетништва и критичко мишљење
 • Ученици представљају своје социјалне предузетничке идеје
 • Давање и примање конструктивних повратних информација

Модул 4

 • Основна питања за генерисање социјално-пословне идеје, представљање шаблона пословног модела и шаблона социјално-пословног модела
 • Маркетинг и менаџмент микс – сегменти, канали, предлог вредности
 • Сложенији задаци који се односе на маркетинг стратегију социјалних предузећа
 • Почетак креирања пословног модела

Модул 5

 • Разумевање циљних група
 • Развијање шаблона социјално-пословног модела – кључне активности, кључни ресурси, партнери и кључне заинтересоване стране
 • Дефинисање финансијских циљева – расходи и приходи, привлачење инвестиција
 • Анализа остварене добити

Модул 6 – само за НАПРЕДНИ ниво

 • Развијање социјално-пословног плана – преглед организационе структуре и управљање ризицима; управљање финансијама
 • Детаљна анализа маркетинг микса