Информације о социјалном предузетништву

InnoSchool Каталог добрих пракси

Каталог добрих пракси (.pdf)

Упознајте се примерима социјалних предузећа из стварног живота.

Материјал о социјалном предузетништву за наставнике

Материјал за наставнике (.pdf)

Материјал објашњава сврху и добробити социјалног предузетништва.