Наставни материјали

Смернице

Приручник за наставнике (.pdf)

Приручник за наставнике је водич/упутство за наставнике о примени програма InnoSchool у образовању, у којем је објашњено како се користи програм и који пружа важну подршку и препоруке за ефективнију наставу. Овај детаљни приручник омогућиће наставницима да отворе путеве социјалном предузетништву за добро ученика и њихових заједница.

За приступ озбиљној игрици програма InnoSchool, користите следеће линкове:

Наставничка платформа - https://admin.innoschool-learningsystem.eu/

Ученичка платформа - https://game.innoschool-learningsystem.eu/

Видео водичи

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ У ИГРИЦУ КАО УЧЕНИК

КАКО РЕСЕТОВАТИ ЛОЗИНКУ – УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

НАВИГАЦИЈА НА УЧЕНИЧКОЈ ПЛАТФОРМИ

КАКО УЧЕНИЦИ ИГРАЈУ ИГРИЦУ
КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ У ИГРИЦУ КАО НАСТАВНИК

КРЕИРАЊЕ ОДЕЉЕЊА И ТИМОВА

УПРАВЉАЊЕ ТИМОВИМА

ОЦЈЕЊИВАЊЕ ЗАДАТАКА