Gyakran Ismételt Kérdések

Az ITR egy innovatív tanulási rendszer, amelynek célja a 16 év feletti középiskolás diákok társadalmi innovációs és vállalkozói szellemének erősítése.

More information about ILS can be found in prepared guides, especially the Teacher´s Handbook.

Az InnoSchool rendszer használatához regisztrációra van szükség, amelyet közvetlenül ezen az oldalon vagy egy nemzeti kontaktpont segítségével lehet megtenni. A szükséges lépéseket a Hogyan csatlakozhatok című részben ismertetjük. Hogyan csatlakozhat.

Az órákon használható ITR komponens a digitális játék. Az ITR két tanulási útvonalat javasol: Alap - öt modul a vállalkozói és társadalmi innovációval kapcsolatos előzetes ismeretekkel nem vagy nem eléggé rendelkező tanulók számára, valamint Haladó - hat modul a haladó tanulók számára. Minden modul offline-online tantermi tevékenység (15 perc offline, 30 perc online komoly játék), offline tantermi tevékenység (45 perc) és online digitális játéktevékenység (45 perc) kombinációját javasolja. A digitális játékot csapatban vagy egyénileg kell játszani. Az egyes csapatok és tagjaik előrehaladása nyomon követhető.

Az ITR a tanárok és diákjaik számára készült. A regisztráció csak a tanárok számára szükséges, azonban a tanárok regisztrációját a nemzeti kontaktpontok végzik, amint a középiskola kérte az ITR-ben való részvételt. A tanárok önregisztrációja nem lehetséges. A regisztrált tanár ezután csapat/tanuló fiókokat hoz létre (regisztrálja a diákokat). Az első lépés megtételéhez kérjük, kövesse az alábbi utasításokat. Hogyan csatlakozhat

A tanárok hozzáférhetnek az ITR tanári felületéhez, amely lehetővé teszi az adminisztrációt, a felügyeletet, a diákokkal való kommunikációt és az értékelést. A tanároknak szánt felület minden nyelven elérhető a következő címen: https://admin.innoschool-learningsystem.eu/

A diákok hozzáférést kapnak az ITR diákfelületéhez, ahol csapatokban játszhatnak az ITR digitális játékkal, tanulhatnak, feladatokat készíthetnek, kommunikálhatnak a csapatukkal és a tanárukkal, és értékelést kapnak. A diákoknak szóló felület minden nyelven elérhető a következő címen: https://game.innoschool-learningsystem.eu/

Az ITR web-alapú alkalmazás, és nem igényel asztali telepítést. Bármilyen internet-hozzáféréssel rendelkező, hanggal ellátott eszközről használható. Az InnoSchool alkalmazás használatához a következő webböngészők támogatottak: Google Chrome 40-96-os verzió, Firefox 32-95-ös verzió, Microsoft Edge 96-os verzióig, vagy Internet Explorer 11-es verzió. Ezeknek a böngészőknek az újabb verziói vagy bármely más böngésző lehetővé teheti a játék hibátlan vagy a jó minőségű lejátszását, azonban a kompatibilitás nem garantált.

A tanuló a következőket fogja elsajátítani:
- Társadalmi vállalkozói gondolkodásmód és kompetenciák fejlesztése
- Érzékenyítés a társadalmi kihívások iránt
- Képesség a társadalmi problémák kezelésére
- Lehetőség saját ötlet létrehozására és annak társadalmi vállalkozásként való továbbfejlesztésére
- A csapatban dolgozás képességének fejlesztése
- Tapasztalatszerzés egy új digitális tanulási környezetben

A játék elején minden csapat választ egyet a 6 társadalmi téma közül, amelyet fel kell fedeznie:
- Az idősödő népesség gondozása,
- A társadalom elmozdulása a környezeti felelősségvállalás felé,
- A kirekesztett csoportok bevonása,
- Gyermekjólét és szociális szükségletek,
- Munkaerő-elvándorlás,
- Hátrányok/ kihívások a peremterületek és a vidéki területek esetében.
A választott társadalmi téma képezi a nevelő jellegű történet hátterét. Az animált történet felhívja a játékos figyelmét a társadalmi kihívásokra és biztosítja az ismereteket.

A fiók létrehozásával a felhasználó elfogadja a platform használatának feltételeit. Minden felhasználói adat (név, osztály, cím) és intellektuális adat (nyitott feladatok) kizárólag a játék céljaira kerülnek felhasználásra, és nem kerülnek harmadik félnek átadásra. További információk találhatók itt: Felhasználási feltételek és Adatvédelmi irányelvek.

A játék nem alkalmas 16 év alattiak számára az általános adatvédelmi rendelet értelmében. További információ található itt: Felhasználási feltételek és Adatvédelmi irányelvek.

hu_HUHungarian